Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan Bricanyl orsaka biverkningar, men det betyder inte att alla användare får dem. De flesta biverkningar som upples av användning av Bricanyl förekommer i början av behandlingen och brukar avta inom 1 till 2 veckor. Skulle besvären inte avta eller blir värre ska du ta kontakt med din läkare.

Mycket vanliga biverkningar räknas förekomma hos fler än 1 av 10 användare och inkluderar darrningar och huvudvärk. Vanliga biverkningar förekommer hos fler än 1 av 100 användare och inkluderar låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning eller muskelkramper.

Detta är inte en fullständig sammanfattning av biverkningar. Läs alltid igenom medföljande bipacksedel om de eventuella biverkningar Bricanyl kan orsaka. Är du osäker ska du alltid tala med din läkare eller apotekspersonal.